Onze school

Compaen is een moderne en innovatieve school. Wij geven vernieuwend onderwijs en onderwijs op maat, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in leertempo en leerstijl. Leerlingen kunnen vanuit een veilige omgeving met plezier onderwijs volgen. Contacten buiten de school en leren in de praktijk zijn zeer belangrijk.

Leerlingen hebben de keuze uit de theoretische, de gemengde en de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Zij worden opgeleid voor een prima diploma dat goed aansluit op een vervolgopleiding.

Missie en visie

Het streven van Compaen VMBO is om leerlingen de gelegenheid te bieden zich breed te ontplooien en te leren voor het leven vanuit de volgende kernwaarden:

  • We gaan respectvol met elkaar om.
  • Je mag er zijn, je hoort erbij.
  • We zorgen voor elkaar.
  • Je leert je eigen problemen op te lossen.
  • Je durft eigen keuzes te maken.

Missie en visie zijn uitgebreid beschreven in het schoolplan van Compaen, Leren met ruimte en houvast. De hoofdpunten uit het schoolplan  zijn hier te bekijken als poster.