Sterk techniek onderwijs

Op Compaen staan we voor onderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en op werk. Daarom doen we mee aan het project Sterk Techniek Onderwijs. Samen met drie andere vmbo’s uit de regio zorgen we voor actueel en aantrekkelijk techniek- en technologieonderwijs dat leerlingen nog enthousiaster voor het techniekvak moet maken. We werken daarbij samen met het regionale bedrijfsleven, het mbo en het basisonderwijs.

Hoe zorgen we in onze lessen voor Sterk Techniek Onderwijs?

Op Compaen zijn wij druk bezig met het vormgeven van STO in onze lessen. in de onderbouw zijn er al wat veranderingen zichtbaar. De leerlingen in leerjaar twee oriënteren zich actiever op techniek onderwijs doormiddel van een aantal excursies en het nieuwe projectvak ‘robotica’. Daarnaast zijn door STO meer collega’s beschikbaar om hulp te bieden aan leerlingen in de onderbouw. In de bovenbouw zijn we ook gestart met robotica als keuzevak en hebben we een extra keuzedeel met een leerbedrijf buiten onze school. De lessen vinden ook daar plaats. Dit geeft leerlingen een nóg beter beeld van de praktijk.

We werken ook op deze manieren aan Sterk Techniek Onderwijs

Op dit moment is STO volop in ontwikkelingen en hebben wij veel plannen. We zoeken de samenwerking met diverse Zaanse bedrijven die ook onderdeel zijn van STO Zaanstreek. Door Covid19 is er helaas vooralsnog niet heel veel van de grond gekomen, maar de ambitie is er wel. Zo willen wij volgend jaar lessen gaan verzorgen voor scholen uit het primair onderwijs en wordt er gewerkt aan een doorlopende leerlijn. Daarnaast gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw keuzevak: technologie in zorg & welzijn. Dit jaar hebben we meegedaan aan het PET-event om daar de verbinding te zoeken met de basisscholen.