Compaen VMBO, de cultuurprofielschool in de Zaanstreek!

Compaen VMBO is een openbare school, die deel uitmaakt van de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad (OVO Zaanstad). Een openbare school houdt in dat alle leerlingen welkom zijn ongeacht herkomst of levensbeschouwing. Leerlingen afkomstig uit verschillende milieus en culturen gaan respectvol met elkaar en met de achtergronden en overtuigingen van elkaar om.

Cultuur Profiel School

Cultuur Profiel School

Media

Media

Theoretische leerweg en plusklas

Theoretische leerweg en plusklas

Bouwen Wonen en Interieur

Bouwen Wonen en Interieur

Horeca, Bakken en Recreatie

Horeca, Bakken en Recreatie

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

Eigenwijze Leerroute

Eigenwijze Leerroute

Leerling Ondersteuning

Leerling Ondersteuning

Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs