Ouders

Compaen vindt het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de school en de ouders en biedt daarvoor ook de mogelijkheden.

  • In het begin van het schooljaar  kennismakingsavond met de mentor.
  • Mentorgesprekken.
  • Ouderspreekavonden/-middagen n.a.v. de rapporten.
  • Speciale voorlichtingsavonden.
  • Magister waarin alle informatie wat betreft agenda, vorderingen en absentie is te vinden.
  • Service sms.

Natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak maken voor een gesprek.
Brieven e.d. worden in de regel per e-mail aan de ouders verstuurd.

Evenals personeelsleden en leerlingen hebben ouders de mogelijkheid om zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad (MR).

Voor het laatste nieuws klikt u hier door naar het meest recente ouderbulletin

Service sms

Compaen maakt gebruik van de service sms. Hiermee kan aan iedere leerling, de ouders maar ook aan alle leerlingen of hele klassen een sms-bericht worden verstuurd. De service sms wordt bijvoorbeeld gebruikt, als een leerling zonder bericht afwezig is of om te melden dat een eerste lesuur uitvalt.

Magister

Magister is het administratieprogramma dat de school gebruikt voor de registratie van de behaalde cijfers en het verzuim, de roosters en de roosterwijzigingen etc. Ouders en leerlingen kunnen zelf op Magister inloggen om een en ander te bekijken. Klik hier voor de handleiding.

Privacy

In het kader van de nieuwe regelgeving op het gebied van privacy heeft OVO-Zaanstad een flyer samengesteld, waarin ouders worden geïnformeerd over het privacybeleid van OVO-Zaanstad en de OVO-scholen. De privacyverklaring van OVO-Zaanstad kunt u hier lezen.

Voor informatie aan gescheiden ouders is door OVO Zaanstad een gedragsprotocol opgesteld, dat u hier kunt vinden.

Informatie na ouderavond

Voorlichting overstappers 2024