Privacy

Voor OVO Zaanstad is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie belangrijk. Wij spannen ons in voor bescherming en correct gebruik van persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Op onze scholen verwerken wij persoonsgegevens van leerlingen, ouders, personeel en andere personen met wie wij contact hebben. Wij streven ernaar alleen de persoonsgegevens te verzamelen die we nodig hebben. En we bewaren de gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij delen persoonsgegevens alleen met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de leerling (ouders) en de school of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen (denk bijvoorbeeld aan de schoolfotograaf) vragen wij van tevoren toestemming.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw kind kan deze rechten zelf uitoefenen als hij/zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

  • U heeft het recht om het leerlingdossier van uw kind in te zien.
  • U heeft het recht om de persoonsgegevens in het leerlingdossier te laten aanpassen of aanvullen indien deze niet correct zijn.
  • U heeft het recht om het gebruik van deze persoonsgegevens te beperken, als daar een goede reden voor is.
  • U heeft in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • U en uw kind hebben het recht om online ‘vergeten’ te worden, nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen.
  • U heeft het recht om de persoonsgegevens van uw kind over te dragen naar een andere organisatie of school, als dat nodig is.
  • U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens van u of uw kind in te trekken.

Wilt u de persoonsgegevens van uzelf of uw kind inzien of laten aanpassen, of een beroep doen op een van uw andere privacyrechten? Neem dan contact op met de privacy-officer van Compaen.

Wat doet de privacy-officer?

Onze school heeft een privacy-officer. Hij/zij is het aanspreekpunt voor alle vragen over privacy en zorgt ervoor dat wij alles doen wat nodig is om de privacy en de gegevens van uw kind te beschermen. U kunt hem/haar bereiken via privacy@compaenvmbo.nl of 075-6126303

Wat te doen bij klachten?

Als u vindt dat wij de privacyregels niet goed hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van OVO Zaanstad: 075 – 64 01 548 of
fg@ovo-zaanstad.nl

Belangrijke documenten over privacy
Richtlijnen omgaan met social media
Gedragscode Internet, Intranet, email en Sociale Media
Protocol streaming en gebruik van camera- en videobeelden
Spelregels leerlingen bij de online-les
Richtlijnen onderwijs op afstand voor leerlingen
Richtlijnen onderwijs op afstand voor docenten
Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en Datalekken
Reglement Functionaris Gegevensbescherming
Wegwijzer Privacy