Bovenbouw TL

De theoretische leerweg start in het tweede leerjaar.

Als je de theoretische leerweg volgt, leer je niet voor een speciaal beroep maar krijg je algemene vakken. Als je het niet erg vindt om uit boeken te leren en huiswerk te maken, past deze leerweg goed bij jou.
In de tweede klas heb je veel vakken. In leerjaar 3 en 4 kies je het vakkenpakket (6 vakken) waarin je eindexamen gaat doen.

Klik op de flyer hiernaast voor meer informatie

Voorlichting overstappen naar de Theoretische Leerweg

Klik op de onderstaande PowerPoint Presentatie om je te laten informeren over het overstappen naar de Theoretische Leerweg op Compaen VMBO

De theoretische leerweg op Compaen is leuk

Als je het bovenstaande leest, denk je misschien dat de TL maar saai is met al die vakken. Maar dat is niet zo. We proberen het onderwijs zo leuk en interessant mogelijk te maken. Dat doen we niet alleen met praktische lesvormen, maar ook met projecten en excursies.

Praktische lessen

We proberen ervoor te zorgen dat je ook in de TL veel praktische dingen doet. Dan kun je de lesstof gewoon makkelijker onthouden. We hebben verschillende manieren om praktischer te leren Sommige vakken lenen zich daar natuurlijk beter voor dan andere.
Bij biologie, nask1 en nask2 bijvoorbeeld worden veel lessen gevuld met een practicum of proeven. Daar hebben we vier mooie lokalen voor. Tekenen (beeldende vakken) en LO2 zijn natuurlijk sowieso al vakken, waarbij het grootste deel van de lesstof uit praktische opdrachten bestaat. Het leuke is dat je in deze vakken ook examen kunt doen. Over de beeldende vakken kun je hier een folder lezen waarin staat beschreven wat de vakken inhouden en welke vervolgopleidingen daarmee mogelijk zijn.
Waar mogelijk worden ook de overige vakken praktisch aangeboden. Je moet dan denken aan het doen van onderzoek waarvan je een verslag of presentatie moet maken. Je moet bijvoorbeeld voor geschiedenis of aardrijkskunde een werkstuk schrijven over een zelfgekozen onderwerp. Of je moet voor Nederlands een boekverslag maken. Dat hoeft niet altijd op papier, het kan ook een filmpje, interview of presentatie worden.

Projecten

Net als in het eerste leerjaar heb je in de tweede klas projecten. Je kiest er vier uit wel zo’n 20 verschillende projecten. Je moet dan denken aan EHBO, sport, zelfverdediging, beauty, CSI, muziek, etc. Jij kiest wat bij je past of waar je nieuwsgierig naar bent.

Excursies

Er zijn allerlei excursies waaraan je kunt deelnemen. We gaan bijvoorbeeld naar Den Haag om onze parlementsgebouwen te bezoeken en voorlichting te krijgen over het systeem achter onze democratie. Voor biologie ga je naar Artis. Voor aardrijkskunde kun je naar het Ruhrgebied in Duitsland en naar de Maeslantkering. Voor Engels kun je naar Londen en voor geschiedenis en Duits kun je naar Berlijn en naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Voor CKV en Nederlands ga je onder andere naar het theater en de bioscoop

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Het vak LOB staat op je lesrooster vanaf het tweede leerjaar theoretische leerweg. Het doel van dit vak is om je zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding binnen het mbo of het havo. Je loopt stage, er komen gastsprekers, je leert hoe je sollicitatiegesprekken moet voeren en je bezoekt bedrijven of opleidingen. Er worden ook meeloopdagen georganiseerd in het MBO en havo. Je komt er zo achter waar je interesses en talenten liggen voor de toekomst.

Na de TL gaan de meeste leerlingen naar het mbo. Je kunt instromen in niveau 3 of 4 en je bekwamen in een profiel waarvoor je kiest, gericht op een beroep dat bij je past. Je kunt ook doorstromen naar het havo. Compaen heeft daarover goede afspraken met het Zaanlands Lyceum. Lees hier meer over doorstromen van vmbo naar havo.

Welke keuze je ook maakt, wij zorgen ervoor dat je goed voorbereid verder kunt en begeleiden je naar de gewenste opleiding. Daar helpen de decaan en je mentor jou en je ouders bij.

Turboroute

In samenwerking met het Regiocollege kun je naast het gewone lespakket een zogenoemde turboroute volgen. Het doel van de turboroute is, dat je kunt instromen in de 2e klas van het mbo. Klik op Turboroute om een informatiefilmpje te bekijken. Kijk vooral ook op de website van het Regio College. Op die pagina kun je ook de brochure downloaden.

Lessentabel

Klik hier voor de lessentabel om te zien hoeveel lesuur er per vak wordt gegeven.

Voor meer informatie: de afdelingsleider theoretische leerweg, mw. H. Eshuijs.