Onderwijs

Compaen biedt de volgende leerwegen aan:

  • theoretische leerweg
  • gemengde leerweg
  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg

Onderbouw

De 1e en 2e klas vormen samen de onderbouw.
In het 1e leerjaar worden de leerlingen geplaatst overeenkomstig het advies van de basisschool in een basisberoepsgerichte (b), een kaderberoepsgerichte (k-) een kaderberoepsgerichte/theoretische (k/t) of TL-Plusklas. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt gekeken of de leerling de juiste leerweg volgt.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Op Compaen kunnen leerlingen die wel de capaciteiten hebben voor het vmbo, maar extra ondersteuning kunnen gebruiken, in het 1e en 2e leerjaar worden geplaatst in kleine(re) groepen. Op die manier geven bij de leerlingen een extra duwtje in de rug op weg naar hun diplomering.

Bovenbouw

De 3e en 4e klassen vormen de bovenbouw.
De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg beginnen in het 3e leerjaar. De theoretische leerweg al in het 2e leerjaar.

Keuzemomenten

Leerlingen in de 2e klas van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen aan het eind van het leerjaar een profiel voor de 3e klas. Leerlingen van de 2e klas kaderberoepsgerichte leerweg hebben daarnaast de mogelijkheid om te kiezen voor de gemengde leerweg.
Leerlingen van 2 TL kiezen een vakkenpakket voor 3 TL of 3 GL.
Tijdens de mentorlessen en de lessen PPO (Praktische Profiel Oriëntatie) en LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) wordt veel aandacht aan deze keuze besteed. Voor de ouders worden hierover speciale voorlichtingsavonden georganiseerd.
Omdat leerlingen in 3 TL/3 GL een keuze moeten maken voor het vakkenpakket waarin zij eindexamen willen doen, is er ook voor hun ouders een speciale voorlichtingsavond.

Stage

Het opdoen van ervaringen buiten de school vinden we belangrijk. Daarom lopen alle leerlingen van alle leerwegen in het derde leerjaar twee weken stage bij een bedrijf of instelling. In het vierde leerjaar hebben de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen in het najaar een stageperiode van twee weken.