Interne contactpersoon & Anti-pest coördinator

Interne contactpersoon

Het kan voorkomen, dat een leerling problemen heeft met bijvoorbeeld medeleerlingen, een leraar of thuis en daarover in vertrouwen wil praten. Hij of zij kan daarvoor terecht bij een interne contactpersoon.

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij deze interne contactpersonen ook terecht als zij problemen ondervinden op het gebied van (sexuele)intimidatie, agressie, geweld of discriminatie.

Interne contactpersonen: mw. C. Varossieau en dhr. B. Blom.

Anti-pest coördinator

Wanneer jij ziet dat iemand gepest wordt of als je zelf wordt gepest, kan je contact opnemen met onze anti-pest coördinator.
De anti-pest coördinator geeft lessen over pestgedrag aan alle 1e klassen, brengt het “anti-pest protocol” onder de aandacht en is het aanspreekpunt voor advies bij pestgedrag.

De anti-pest coördinator bij ons op school is mw. R. Smet.