Ouderraad

Sinds de start van het schooljaar 2020/2021 werkt Compaen weer met een Ouderraad. Dit groepje betrokken ouders vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directeur.

De Ouderraad functioneert vooral als klankbord voor de school én voor de ouders die in de Medezeggenschapsraad (MR) zitten. Ouders in de MR maken liefst ook deel uit van de Ouderraad.

De ouderraad 2022-2023 bestaat uit:
Hans Goes Voorzitter
vacature Secretaris en Lid MR + GMR
Rob van der Hoop Lid
Ingrid Korver Lid
Marjon Martens Lid
Mariken Mengels Lid

oudergeledingmr@compaenvmbo.nl