Onderbouw

Alle eerste klassen en tweede klassen basis en kader vormen samen de onderbouw.

Afhankelijk van het advies van de basisschool word je geplaatst in een basisberoepsgerichte klas, een gemengde kaderberoepsgerichte/theoretische klas of in de TL-Plusklas.

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg zijn er in het 1e en 2e leerjaar kleinere klassen voor de leerlingen. Aan het eind van het eerste leerjaar kijken we welke leerweg het beste bij jou past: de basis (b-klas)-, de kaderberoepsgerichte leerweg (k-klas) of de theoretische leerweg (t-klas). Leerlingen van de kt-klas worden in het tweede jaar dus geplaatst in een k-klas (kaderberoepsgerichte leerweg) of t-klas (theoretische leerweg).

In het tweede leerjaar kies je met behulp van de mentor welke leerweg en welk profiel je in de bovenbouw gaan volgen. Om je bij het maken van die keuze zo goed mogelijk te ondersteunen wordt in het tweede leerjaar veel aandacht besteed aan Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Door middel van excursies en dergelijke maak je kennis met allerlei sectoren in de samenleving.

De “Eigenwijze” Klas

In de onderbouw zijn er voor onze leerlingen met een vmbo-basis advies en voor de leerlingen met een vmbo-basis/kader advies, twee verschillende soorten klassen waaruit kan worden gekozen: de reguliere klas of de “Eigenwijze” klas.
In de reguliere klassen wisselen de leerlingen ieder uur van docent en lokaal, net als de andere klassen. In de projectklas werken de leerlingen twee achtereenvolgende dagen per week in hetzelfde lokaal met wisselende docenten. De groep start iedere ochtend met het gezamenlijk doorspreken van de dagplanning, om vervolgens met verschillende vakken aan de slag te gaan. Dit doen ze met gestructureerde keuzevrijheid. Aan de hand van een weekplanning, mogen de leerlingen zelf kiezen met welk vak ze aan de slag gaan. De docenten van deze vakken komen om beurten voor instructie en/of hulp. De leerlingen leren samenwerken, presenteren, plannen en nog veel meer. Het doel van deze “Eigenwijze” klas is o.a.: zelfstandigheid verhogen, talent(en) ontwikkelen, vakoverstijgend werken, eigen interesses ontdekken en motivatie verhogen. Deze vorm van onderwijs past niet bij elke leerling. Vandaar dat ouders en leerlingen ervoor kunnen kiezen na het bijwonen van een speciale voorlichtingsavond.

Projecten

In de eerste en tweede klas werk  je samen met je medeleerlingen aan verschillende projecten.
In de eerste klas zijn er vier projecten:

 • Kunst en Cultuur
  Er wordt een theatervoorstelling gemaakt met dans, rap, toneel, podiumtechniek en multimedia. Ook zaken als  licht- en geluidstechniek,  de kaartverkoop en de garderobe komen daarbij aan de orde. De voorstelling wordt uitgevoerd in het Zaantheater.
 • Fitlab
  Weet jij wat je eet? Word meer bewust van jouw leef- en sportieve levensstijl.
 • Compaen LAB
  Een combinatie van Techniek met Kunst & Cultuur, waarbij ook extern gewerkt wordt in het makerslab op het Hembrug terrein.
 • Sport
  Je maakt kennis met verschillende (soms onbekende) sporten. Ook maak je in dit project een sportcircuit voor een andere klas.
  Elk kwartaal werk je  minimaal acht middagen aan een van die projecten, zodat je aan het eind van het schooljaar aan alle projecten hebben gewerkt.

In de tweede klas kies je zelf een project waaraan je wilt werken. Je hebt een ruime keuze uit verschillende vakken zoals bijvoorbeeld beeldhouwen, Frans, schilderen, Koken, Handlettering etc.

Leergebieden

Naast deze projecten en vakken als Nederlands, Engels en wiskunde, zijn er in het tweede leerjaar van de beroepsgerichte leerwegen vakken die in samenhang met elkaar worden aangeboden in de vorm van een zogenoemd leergebied. Zo zijn bijvoorbeeld de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie samengevoegd in het leergebied Mens en Maatschappij (M&M). Je hebt hierdoor te maken met een kleine groep docenten. Bovendien leer je de samenhang tussen de verschillende vakken beter begrijpen.

Lessentabel

Klik hier voor de lessentabel om te zien hoeveel lesuur er per vak wordt gegeven.

Voor meer informatie: de afdelingsleider onderbouw, dhr. G. Blokzijl, of voor klas 2 TL, de afdelingsleider theoretische leerweg, mw. H. Eshuijs.