Opleidingsschool

Compaen is niet alleen een school voor vmbo-leerlingen. Ook studenten die de lerarenopleiding volgen aan In Holland of de Hogeschool van Amsterdam kunnen een belangrijk gedeelte van hun opleidingstijd op Compaen doorbrengen. Naarmate hun opleiding vordert, kunnen de studenten steeds meer praktisch met onze leerlingen aan het werk gaan.

In het eerste jaar zijn de studenten vooral op school om rond te kijken. Daarna gaan ze aan de slag met het geven van hulp aan individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen die extra vakhulp nodig hebben. Ook kunnen zij ervaring opdoen in het begeleiden van excursies of andere activiteiten. Aan het eind van hun vierjarige opleiding geven de studenten voornamelijk les. Zij ronden daarmee hun stage af.

Compaen verwacht hiermee een groep toekomstige leerkrachten in de school te krijgen, die vernieuwende ideeën, werkvormen en lesmateriaal met zich meebrengt.

Docenten van Compaen krijgen extra scholing om deze studenten goed te kunnen begeleiden.