TL-Plusklas

In de TL-Plusklas worden leerlingen geplaatst met een advies vmbo-t/havo die niet direct konden worden toegelaten op een havo school. De leerlingen volgen dan alle vakken op een niveau dat de overstap van 1 TL-Plus naar 2 havo mogelijk maakt.

De vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde worden op havoniveau aangeboden en getoetst. De overige vakken worden in leergebieden aangeboden op TL-niveau. Voor de leerlingen die aan het eind van de eerste klas de keuze krijgen om naar een havo school over te stappen, wordt in de laatste periode geoefend met een verdieping van de lesstof voor deze leergebieden.

Leerlingen die in de kt-klas zitten en geschikt blijken om door te stromen naar het havo, worden door middel van extra ondersteuning en extra lessen voorbereid op de overstap naar het havo. Ook is er eventueel de mogelijk om tussentijds in de TL-Plusklas in te stromen. Uiteraard is hierover overleg met de ouders/verzorgers en de leerling zelf. Klik voor meer informatie over de TL-Plusklas op de flyer hiernaast.

 

Overgangsnormen en doorstromen naar HAVO

De leerlingen kunnen overstappen naar 2 havo als:

  • Het gemiddelde van de cijfers van het Algemeen totaal* is een 7,0 of hoger
  • Het gemiddelde van het Eindtotaal** is 7,0 of hoger
  • Er mag nergens een onvoldoende staan.

De leerlingen krijgen een advies klas 2 TL als:

  • Het gemiddelde van de cijfers van het Algemeen totaal* is een 6,0 of hoger
  • Het gemiddelde van het Eindtotaal** is 6,0 of hoger
  • Er mag maximaal 1x een 5,0 staan.

* Algemeen totaal betreft de vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Frans (alleen van toepassing bij de plusklas), Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Mens & Techniek.
** Eindtotaal betreft alle vakken. Zie bovenstaand (oftewel het algemeen totaal) en de vakken Kunst & Cultuur, Lichamelijke Opvoeding, Rekenen.

De leerlingen die een vmbo-t-advies krijgen, blijven op Compaen t/m het vierde leerjaar. Daarna kan eventueel alsnog de overstap worden gemaakt naar 4 havo.

Samenwerking met het Zaanlands Lyceum

Voor de doorstroming van leerlingen naar het havo heeft Compaen uitstekende afspraken met alle Zaanse havo/vwo-scholen en het Zaanlands Lyceum in het bijzonder. Leerlingen kunnen eventueel tussentijds opstromen naar een eerste klas op het Zaanlands Lyceum. Vanuit de TL-Plusklas kan de overstap naar het tweede leerjaar van het havo worden gemaakt. Uiteraard is de overstap afhankelijk van de hoeveelheid plaats op de betreffende havo school

Voor meer informatie:
Mw. H. Eshuijs, afdelingsleider TL , en dhr. G. Blokzijl, afdelingsleider onderbouw.