Aanmelding

Het Zaanse aanmeldings- en inschrijvingsbeleid in het voortgezet onderwijs 
De besturen van de scholen voor vmbo en havo/vwo in Zaanstad hebben met het oog op de kwaliteit van het onderwijs afspraken gemaakt om in de komende jaren het onderwijsaanbod beter te spreiden, de huisvesting van de scholen aan te passen en gezamenlijk te organiseren dat elke leerling zoveel mogelijk op een school van zijn/haar en diens ouders voorkeur terecht kan. Deze afspraken zijn gemaakt in overleg met de gemeente Zaanstad.

Alle ouders van leerlingen van groep 8 van de basisschool krijgen ieder jaar een brochure met uitgebreide informatie hierover.
Voor meer informatie klik hier.