Vakanties en verlof

Schooljaar 2022 – 2023

Herfstvakantie 17 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart 2023
Pasen 9 en 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023

Verlof

De directie mag geen extra verlof buiten de schoolvakanties verlenen. Slechts bij hoge uitzondering en als er sprake is van gewichtige omstandigheden, kan een aanvraag gehonoreerd worden. Ouders/verzorgers dienen dit verlof altijd ruim van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur.
Klik hier voor de richtlijnen voor het verlenen van verlof.
Klik hier voor het formulier voor het aanvragen van verlof.

De school is verplicht zich bij verlofaanvragen te houden aan het protocol Leerplicht en schoolverzuim, Elk kind telt van de gemeente Zaanstad, dat u hier kunt vinden.

Suikerfeest en Offerfeest

Voor het Suikerfeest en het Offerfeest kan een leerling één dag vrij krijgen. Ouders moeten hiervoor een verzoek indienen bij de mentor. Uiteraard hoeft het verlof alleen maar te worden aangevraagd als het Suikerfeest en/of Offerfeest op een lesdag valt!

Scooterexamen

Als een leerling onder schooltijd een scooterexamen moet afleggen, moet daarvoor verlof worden aangevraagd bij de mentor. Bij de verlofaanvrage moet een kopie van de oproepkaart voor het examen worden gevoegd. Dit verlof kan worden toegekend voor max. een dagdeel.
Als het examen echter valt in bijvoorbeeld de toetsweek of tijdens een andere belangrijke activiteit waarbij de leerling op school moet zijn, kan geen verlof worden verleend.

Voor een theoriecursus kan nooit verlof worden verleend. Leerlingen moeten die volgen in hun eigen tijd. Het theorie-examen plannen zij buiten lestijd op het moment dat zij zich ervoor inschrijven.