Leerling Ondersteuning

Kinderen leren altijd en overal, maar niet iedereen leert op dezelfde manier, in hetzelfde tempo en onder dezelfde omstandigheden. Op weg naar het vmbo-diploma kunnen sommige kinderen dan ook behoefte hebben aan wat extra ondersteuning. De vmbo-scholen zorgen daar voortaan zelf voor.

Als leren minder vanzelfsprekend voor je is, kon je tot nu toe naar Saenstroom opdc voor twee jaar intensieve ondersteuning. Vanaf leerjaar 2023-2024 verandert dat. Vanaf dan krijg je die extra begeleiding gewoon op de Zaanse vmbo-school waar je ook je diploma gaat halen. Dat is fijn, want zo hoef je tussentijds niet van school te veranderen.

Hoe zorgen de vmbo-scholen voor passende ondersteuning?

Ze kijken vooraf goed welke ondersteuning je nodig hebt.

Voordat je naar het vmbo gaat, hoort de school graag van jou en jouw ouders/verzorgers op welke punten ondersteuning nodig is. Daarbij wil de school ook het verhaal van jouw leerkracht(en) in het basisonderwijs horen. Die kennen je goed en weten als onderwijsexpert wat jij nodig hebt.

Ze zorgen ervoor dat ze je goed kunnen ondersteunen.

Eenmaal op het vmbo zorgt jouw school voor een goede begeleiding. Jouw mentor speelt daarbij een belangrijke rol. Die heeft de tijd om aandacht aan je te besteden en kijkt samen met jou hoe jij een stap verder kunt zetten. De vmbo-scholen zorgen ervoor dat alle docenten goed weten hoe ze je bij de volgende stap kunnen helpen en wat jij nodig hebt om lekker te leren in de klas. Heb je meer ondersteuning nodig? In overleg met jou en jouw ouders/verzorgers gaat jouw mentor, samen met de coördinator ondersteuning en begeleiding, op zoek naar mogelijkheden.

Ze maken duidelijke afspraken met jou en jouw ouders/verzorgers.

Jouw school gaat voor een goed contact met jouw ouders/verzorgers. Regelmatig is er een gesprek over hoe het met je gaat en over de doelen die je hebt bereikt en wilt bereiken. Er is sprake van een heldere taakverdeling. De school zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en passende begeleiding, en jouw ouders/verzorgers richten zich op de opvoeding en de ondersteuning thuis. Door elkaar regelmatig te spreken, kunnen de school en jouw ouders/verzorgers jou samen goed ondersteunen.

Bij Compaen bieden we ook ‘de Switch’ aan dit is een rustige, veilige ruimte waar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, die duidelijk uitstijgt boven de basisondersteuning, terecht kunnen.

Voor meer informatie of vragen mail onze contactpersoon: j.bloedjes@compaenvmbo.nl .