Decanen & Mentoren

De decaan is samen met de afdelingsleider en de mentoren verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie. Hij/zij is de specialist op het gebied van de vervolgopleidingen. De decaan ondersteunt de mentoren bij dit proces.

Onderbouw (klas 1 en 2 met uitzondering van klas 2 TL)
mw. B. Askovic

Bovenbouw (klas 3 en 4, basis- en kaderberoepsgericht)
mw. I. Meeuwsen

Theoretische leerweg (klas 2, 3 en 4)
mw. A. Baks

De mentor is een docent die naast het lesgeven, de speciale taak heeft om voor een groep leerlingen te zorgen.

Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s. De mentor houdt de vorderingen bij en houdt het welbevinden, het gedrag en het verzuim van de leerling in de gaten. Tevens onderhoudt de mentor het contact met de ouders en met de school van herkomst.

Klik hier voor het overzicht van de mentoren.

Van het VMBO naar de Havo

Als je de theoretische leerweg hebt gevolgd en je bent geslaagd voor je eindexamen kun je doorstromen naar het havo. Compaen heeft hierover  goede afspraken met het Zaanlands Lyceum, maar ook op andere havo-scholen kun je natuurlijk terecht.

De vier havoscholen in Zaandam, Bertrand Russel, Pascal College, St. Michael college en Zaanlands Lyceum organiseren speciale voorlichtingsavonden  voor leerlingen van het vmbo die willen overstappen naar het havo. Natuurlijk kun je ook naar een open avond om een indruk te krijgen van een school.
Ook is er een flyer gemaakt met informatie over de overstap van het VMBO naar de Havo. Je kunt de flyer hier bekijken.