Leerlingen

Leerlingen hebben zowel rechten als plichten. Deze zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut 2021 Een samenvatting van het leerlingenstatuut met de belangrijkste punten voor de leerlingen vind je hier.

Ook hebben zij er recht op dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. Dit is geregeld in het privacyreglement.

Dit reglement is onder andere van belang in verband met het leerlingvolgsysteem. In dit systeem en in de leerlingdossiers worden allerlei persoonlijke gegevens opgeslagen: van persoonsgegevens tot en met specifieke zorggegevens.

Evenals personeelsleden en ouders hebben leerlingen de mogelijkheid om zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad (MR).

Kluisjes

Voor een vast bedrag per schooljaar zijn er voor de leerlingen kluisjes in school aanwezig om schoolbenodigdheden en privé-spullen veilig op te bergen gedurende de schooldag. In bijzondere gevallen kan Compaen VMBO, eventueel in samenwerking met de politie, de kluisjes van de leerlingen openen. Minimaal een keer per jaar wordt de inhoud van alle kluisjes op school gecontroleerd.

Gezondheidsonderzoek

Alle leerlingen van de 2e klas van het voortgezet onderwijs in Zaanstad worden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. De jeugdarts voert het onderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats op school. Klik hier voor een flyer van de GGD met informatie over het onderzoek.
De jeugdarts (schoolarts) is mw. M. van Beek. Zij is bereikbaar via GGD Zaanstreek-Waterland tel. 0900 2545454.