Gezonde School

Compaen wil leerlingen ondersteunen bij een  actieve, sociale en gezonde leefstijl.
‘Gezonde School’ is een programma dat scholen hiermee helpt. Compaen werkt volgens een stappenplan aan verschillende thema’s, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school, de  “Werkgroep Gezonde School” en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst.

Compaen heeft reeds vier van de vijf vignetten “Gezonde School” behaald. Die thema’s zijn:

  • Bewegen en Sport
  • Rook-, alcohol – en drugspreventie
  • Voeding
  • Welbevinden

Ons doel is de komende jaren ook het laatste thema te gaan uitwerken waarbij wij aan alle criteria willen voldoen om het bijbehorende vignet te behalen. Dit thema is:

  • Relaties en seksualiteit

Met alle reeds behaalde vignetten Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Door het programma uit te breiden, zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Uitgebreide info is te vinden op de website www.gezondeschool.nl

Wij hebben in kaart gebracht wat er op het gebied van de diverse thema’s precies wordt aangeboden in de lessen, middels projecten en presentaties door partners buiten de school. In het nieuwe schooljaar worden in de werkgroep vervolgacties uitgewerkt.

Op de inspiratiepagina van de Gezonde School staat een artikel over de Smokefree Challenge in de onderbouw bij ons op Compaen. Bekijk hier het hele artikel.

Ambitie 2024

  • Compaen voldoet volledig aan de eisen van “Gezonde School”:
    er is geformuleerd beleid, er wordt gesignaleerd en er is aandacht in het lesprogramma voor de gebieden Bewegen &Sport, Genotmiddelen, Relaties & Seksualiteit, Voeding en Welbevinden.

Bekijk hier het overzicht van onze lessen die aansluiten bij de Gezonde School.
Lees hier over het voedingsbeleid van onze schoolkantine

Lees hier het Regelement middelen gebruik