PTA en Examen

Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen: het schoolexamen en het centraal examen. Voor het schoolexamen werken de leerlingen aan de hand van het Programma voor Toetsing en Afronding (PTA).
In het PTA staat voor elk vak o.a. welke leerstof de leerling voor het schoolexamen moet kennen, hoe die getoetst wordt en hoe het cijfer tot stand komt.

Eindexamenreglement VMBO 23-24

PTA boekjes leerjaar 3

Boekje basis 3
Boekje kader 3
TL-GL leerjaar 3

PTA boekjes leerjaar 4

boekje basis 4
PTA boekje kader 4
PTA boekje GL-TL 4

Slaag-/zakregeling

Klik hier voor de slaag-/zakregeling voor het vmbo.
Ook op de website van het LAKS kun je de slaag-/zakregeling bekijken. Klik hier.